Vereniging

About us

Algemene informatie

Voluit heet de vereniging Christelijk Kamper Harmonie-, Tamboer, en Majorettekorps AMDG. De letters AMDG staan voor het Latijnse gezegde Ad Majorem Dei Gloriam en betekent ‘tot meerdere eer van God’.

De vereniging is opgericht op 4 juni 1923 en is daarmee bijna 100 jaren oud. Vanaf 2002 beschikt AMDG over het eigen verenigingsgebouw 'De Opmaat' met veel mogelijkheden. ‘De Opmaat’ is gelegen aan het Harmoniepad in Kampen.

Muziekvereniging AMDG staat garant voor muziek maken in een combinatie van kwaliteit en gezelligheid. De kracht van de vereniging zit vooral in de grote diversiteit die het biedt op allerlei fronten.

De leeftijden van onze leden lopen alleen al uiteen van 6 tot wel 76 jaar. De muziek die gemaakt wordt varieert van religieus en licht klassiek tot fraaie marsmuziek en populaire film en hedendaagse popmuziek. De optreden kennen eveneens een grote verscheidenheid. Buiten presenteert AMDG zich op hoog niveau als marcherend korps bij allerlei gelegenheden. Daarnaast geeft de vereniging grote en kleine concerten, zowel binnen als buiten en met enige regelmaat werkt het orkest ook mee aan diensten of religieuze samenkomsten.

Muziekvereniging AMDG staat voor ‘muzikale eenheid in verscheidenheid’.

A-orkest

Het A-orkest bestaat uit ongeveer vijfenveertig leden in de leeftijd van 16 tot 75 jaar. Er wordt gerepeteerd op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. A.M.D.G. is een harmonieorkest, wat inhoudt dat er naast koperblazers (o.a. trompet, hoorn, trombone) en slagwerk, ook houtblazers in het orkest zitten, zoals klarinetten, dwarsfluiten, hobo’s en saxofoons. Het repertoire van dit orkest is veelomvattend: er worden marsen gespeeld, klassieke werken, religieuze muziek en ook populaire nummers. Het A-orkest treedt dan ook regelmatig op in hele verschillende situaties. Het orkest doet regelmatig mee aan marsoptredens, zoals straatparades, corso’s, avondvierdaagsen en concoursen met als hoogtepunt het Wereld Muziek Concours. Daarnaast mag het orkest graag concerteren, zowel in onze ‘eigen’ stadsgehoorzaal als elders en natuurlijk ook in de buitenlandse partnergemeentes van Kampen. Het A-orkest heeft in de afgelopen decennia eveneens furore gemaakt met meerdere grootse buitenluchtconcerten waarbij het orkest semi professioneel optrad met koor en solisten in de vorm van een ‘Night of the Proms’ concert.

Natuurlijk verloochent AMDG haar afkomst niet en doet ook regelmatig mee aan kerkelijke bijeenkomsten.

About us
About us

Jeugdorkest en leerlingenorkest

Het leerlingenorkest bestaat uit een enthousiaste, talentvolle groep beginnende muzikanten. Het leerlingenorkest repeteert iedere maandagavond van 18.00 uur tot 18.30 uur onder leiding van dirigent Richard van Eden. Om bij het leerlingenorkest te kunnen spelen heb je geen diploma's nodig. Het doel van ons leerlingenorkest is om kinderen te laten ervaren hoe het is om in orkestvorm te spelen samen met andere kinderen en dus andere instrumenten. Wanneer je op de muziekschool je A-diploma behaald ga je naar het jeugdorkest.

Het jeugdorkest bestaat uit een jonge groep muzikanten. Het orkest staat onder leiding van dirigent Richard van Eden. Op de maandagavond repeteert deze club in verenigingsgebouw De Opmaat. Het jeugdorkest speelt muziek in alle stijlen. Zo wordt populaire muziek gespeeld die voor de jeugd zeer herkenbaar is; daarnaast staan er marsen op het programma en soms ook solistische stukken een instrument met begeleiding van de rest van het orkest. Een belangrijk optreden elk jaar is het concert in de stadsgehoorzaal van Kampen. Ook zijn er optredens rond Koningsdag en met andere speciale gelegenheden. De jeugd heeft in het verleden al bewezen dat ze hun mannetje kunnen staan. Ze hebben meerdere prijzen gewonnen op de wedstrijden voor de mars. Het jeugdorkest repeteert op maandagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur.

Drumband

Op de dinsdagavond is het verenigingsgebouw bezet door de slagwerkers van AMDG. Het slagwerk van AMDG bestaat uit drie onderdelen, de leerlingen, het B slagwerk en het A slagwerk. Bij de leerlingen worden de eerste ritmes op een ‘plankje’ aangeleerd. Bij het slagwerk van Jong AMDG (B slagwerk) komen de snares, bekkens en grote trom (base drum) aan bod. Het A en B slagwerk treden tijdens de straatoptredens samen met het orkest op. Het A slagwerk met het A-orkest en het B slagwerk met het jeugdorkest. Ook tijdens de jaarlijkse uitvoering laten de slagwerkers van AMDG van zich horen.

18.30 uur – 19.00 uur Leerlingen slagwerk
19.15 uur – 20.00 uur B slagwerk
20.00 uur – 21.30 uur A slagwerk

About us
About us

Majorettes (twirlen)

De jongste meisjes (minirettes) oefenen vooral de basisvaardigheden om te kunnen dansen en twirlen. Ze krijgen o.a. les in het herkennen van verschillende ritmes en leren er op te bewegen. Gaandeweg leren zij verschillende dansen en krijgen les in drama. Ook de basistechnieken met de baton (majorettestok) worden in deze lessen aangeleerd. Naast het oefenen, worden er ook iedere week spelletjes gedaan. Echte wedstrijden doen de jongste kinderen nog niet, maar wel zijn ze tijdens de jaarlijkse uitvoering en de open dag te bewonderen.

In de volgende groep, de minirettes B worden tijdens de lessen allerlei batontechnieken, dansen en pasjes aangeleerd en zijn zij druk met hun wedstrijd- en uitvoeringsshow. Ook hebben is er regelmatig aandacht voor lichaamshouding en drama. Er wordt fanatiek getraind, maar het is ook altijd erg gezellig tijdens de lessen; er is genoeg tijd voor een spel of een kletspraatje. Tevens is de mogelijkheid voor leden om naast de groepslessen mee te doen als soliste, of in duo/trio aan wedstijden. Door de instructie worden aparte shows aangeleerd om deel te nemen aan de solistenwedstijden.

Annick Vahl is al enkele jaren de enthousiaste trainster van de verschillende majorette groepen.

Bestuur en contactpersonen

Naam
Rol
E-mailadres
Johnny Middelbos
Voorzitter (aanspreekpunt A orkest)
Dick Bergman
Secretaris (Lief en leed / Activiteitencommissie)
Ingrid Broekhuizen
Penningmeester (Sponsorcommissie/ledenadministratie)
Dave Vermeulen
Bestuurslid
Vacant
2e secretaris (optredens A orkest en acquisitie)
Lisanne Sollie
Bestuurslid jeugd (muziekschool/jeugdcommissie)
Albert Schrijer
Bestuurslid facilitair (instrumentbeheer/gebouw/uniformcommissie/kantine commissie)

Verenigingsgebouw

De Opmaat
Harmoniepad 4
8265 PK Kampen

  • dummy038 - 33 133 90

  • dummy info@amdgkampen.nl

Privacy policy

Lid worden?

Je kunt altijd lid worden van onze vereniging. Het maakt daarbij niet uit of je al een instrument speelt of nog helemaal van vooraf aan moet beginnen.