Vereniging

About us

Algemene informatie

Voluit heet de vereniging Christelijk Kamper Harmonie-, Tamboer, en Majorettekorps AMDG. De letters AMDG staan voor het Latijnse gezegde Ad Majorem Dei Gloriam en betekent ‘tot meerdere eer van God’.

De vereniging is opgericht op 4 juni 1923 en is daarmee 100 jaren oud. Vanaf 2002 beschikt AMDG over het eigen verenigingsgebouw 'De Opmaat' met veel mogelijkheden. ‘De Opmaat’ is gelegen aan het Harmoniepad in Kampen.

Muziekvereniging AMDG staat garant voor muziek maken in een combinatie van kwaliteit en gezelligheid. De kracht van de vereniging zit vooral in de grote diversiteit die het biedt op allerlei fronten.

De leeftijden van onze leden lopen alleen al uiteen van 6 tot wel 76 jaar. De muziek die gemaakt wordt varieert van religieus en licht klassiek tot fraaie marsmuziek en populaire film en hedendaagse popmuziek. De optreden kennen eveneens een grote verscheidenheid. Buiten presenteert AMDG zich op hoog niveau als marcherend korps bij allerlei gelegenheden. Daarnaast geeft de vereniging grote en kleine concerten, zowel binnen als buiten en met enige regelmaat werkt het orkest ook mee aan diensten of religieuze samenkomsten.

Muziekvereniging AMDG staat voor ‘muzikale eenheid in verscheidenheid’.

A-orkest

Het A-orkest bestaat uit ongeveer vijfenveertig leden in de leeftijd van 16 tot 75 jaar. Er wordt gerepeteerd op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. A.M.D.G. is een harmonieorkest, wat inhoudt dat er naast koperblazers (o.a. trompet, hoorn, trombone) en slagwerk, ook houtblazers in het orkest zitten, zoals klarinetten, dwarsfluiten, hobo’s en saxofoons. Het repertoire van dit orkest is veelomvattend: er worden marsen gespeeld, klassieke werken, religieuze muziek en ook populaire nummers. Het A-orkest treedt dan ook regelmatig op in hele verschillende situaties. Het orkest doet regelmatig mee aan marsoptredens, zoals straatparades, corso’s, avondvierdaagsen en concoursen met als hoogtepunt het Wereld Muziek Concours. Daarnaast mag het orkest graag concerteren, zowel in onze ‘eigen’ stadsgehoorzaal als elders en natuurlijk ook in de buitenlandse partnergemeentes van Kampen. Het A-orkest heeft in de afgelopen decennia eveneens furore gemaakt met meerdere grootse buitenluchtconcerten waarbij het orkest semi professioneel optrad met koor en solisten in de vorm van een ‘Night of the Proms’ concert.

Natuurlijk verloochent AMDG haar afkomst niet en doet ook regelmatig mee aan kerkelijke bijeenkomsten.

About us
About us

Jeugdorkest en leerlingenorkest

Is uw kind tussen de 8 en 14 jaar? Dan bent u tijdens de wekelijkse repetities van harte welkom in ons verenigingsgebouw De Opmaat aan het Harmoniepad 4. Zonder enkele verplichting kunnen jullie dan komen kijken en kennis met ons maken.

Leerlingenorkest
Op maandag tussen 18.00 en 18.30 uur repeteert het leerlingenorkest. Nadat uw kind ongeveer een half jaar op een instrument speelt,  is het echt al in staat om samen met andere kinderen muziek te maken onder leiding van dirigent Richard van Eden. En dat is veel leuker dan in je eentje op een instrument te spelen. Het leerlingenorkest is kleinschalig waardoor er volop individuele aandacht is. Om alvast een beetje kennis te maken met het jeugdorkest worden de leerlingen ook uitgenodigd voor de marsrepetities.

Gemiddeld doen kinderen er twee jaar over om een A-diploma te behalen. Dan wordt het tijd om door te stromen naar het jeugdorkest.

Jeugdorkest
Het jeugdorkest repeteert wekelijks op maandag van 18.30 tot 19.45 uur. Onder leiding van dezelfde dirigent als die van het leerlingenorkest. En dat is fijn: een vertrouwd gezicht dat al weet wat uw kind al kan en daar rekening mee houdt.

Heeft uw kind al een instrument maar speelt het nog niet bij een orkest? Dan nodigen wij jullie ook van harte uit om een keer te komen kijken. Neem het instrument mee, dan kan uw kind ook meteen meespelen. Eventueel verlengen wij dit met een aantal extra proesflessen.

Naast de repetities in ons verenigingsgebouw oefenen we zo nu en dan ook voor onze straatoptredens. Want muziek maken en marslopen is in het begin wel een uitdaging. De marsrepetities zoals we die noemen, vinden geregeld op maandagavond plaats in combinatie met de reguliere repetitie. Ook oefenen we gemiddeld 1 x in de 6 weken op zaterdagmiddag of buiten en bij slecht weer in de sporthal.  Word je op een gegeven moment 16 jaar en heb jij een B-diploma of hoger, dan ga je naar het A-orkest. 

Quintus
De muzieklessen worden wekelijks bij Quintus, Centrum voor kunst en kunsteducatie, gevolgd.  De lessen duren ongeveer een half uur per keer. Wanneer je daar muzieklessen volgt en lid wordt van de vereniging ontvang je een zeer aantrekkelijke korting. Voorwaarde dat je in de gemeente Kampen woont.

Woon jij in IJsselmuiden? Geen probleem, Quintus geeft ook muzieklessen in het Kulthurhus.
Via de docent wordt aangegeven welk lesboek moet worden aangeschaft.
Meer informatie over Quintus lees je hier link

Wat heb je nodig?
Uiteraard een blaasinstrument. Heb je er zelf één? Fijn!
Heb je nog geen instrument, dan kun je er eentje in bruikleen nemen van de vereniging. Naast de maandelijkse contributie betaal je hiervoor een klein bedrag extra.
Bij elke repetitie neem je een eigen lessenaar mee. Ook potlood is handig om aantekeningen op je bladmuziek te maken. De bladmuziek wordt vanuit AMDG verzorgd.

Slagwerkinstrumenten worden wekelijks bij de vereniging gebruikt. De trommelstokken worden in bruikleen meegegeven.

Wat kost deze leuke hobby?
Wanneer je lid wordt, melden wij jou aan bij Quintus. Je komt dan in aanmerking voor een zeer aantrekkelijke korting.
Daarnaast betaal je maandelijks contributie:

€ 13,00 leerlingenorkest
€   9,00 jeugdorkest

€   3,00 huur instrument

De eerste drie maanden betaal je geen contributie

Wanneer je in het jeugdorkest speelt, krijg je een uniform voor de optredens op straat én de concertjes bijvoorbeeld in de Stadsgehoorzaal.

Het marsboekje en harpje dat je voor de straatoptredens nodig hebt, ontvang je van de vereniging. Dit geldt ook voor bladmuziek.

Organisatie
Jong AMDG beschikt over een jeugdcommissie bestaande uit een aantal ouders. Samen met een bestuurslid voeren zij alle organisatorische zaken uit. Ook voor vragen/opmerkingen kun je altijd bij hen terecht. De jeugdcommissie legt periodiek ook een aantal korte vragen bij de jeugdleden neer zodat geanticipeerd kan worden op de uitkomsten om de orkesten levendig te houden. Wij hebben dus ogen en oren voor de jeugdleden!

Uit de laatst gehouden vragenronde in juni 2021 hebben de jeugdleden massaal aangegeven dat het  gezellig is bij de vereniging en dat vooral het samen muziek maken het allerleukst is! 

Maar er is meer dan muziek maken. Zo nu en dan gaan we even wat anders doen. Een spelavond, een filmavond, een seizoensopening of -afsluiting: wij vinden dit belangrijk voor de saamhorigheid binnen de vereniging. Ook beschikt de vereniging over een activiteitencommissie. Geregeld vinden in verenigingsverband ook leuke activiteiten plaats.

Contact
Mocht je na het lezen van deze informatie nog meer vragen hebben, neem dan contact op met de algemeen contactpersoon Lisanne Sollie [link] of vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail naar jeugd@amdgkampen.nl 

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op! Of we zien je graag op een repetitieavond .

 

Drumband

Op de dinsdagavond is het verenigingsgebouw bezet door de slagwerkers van AMDG. Het slagwerk van AMDG bestaat uit drie onderdelen, de leerlingen, het B slagwerk en het A slagwerk. Bij de leerlingen worden de eerste ritmes op een ‘plankje’ aangeleerd. Bij het slagwerk van Jong AMDG (B slagwerk) komen de snares, bekkens en grote trom (base drum) aan bod. Het A en B slagwerk treden tijdens de straatoptredens samen met het orkest op. Het A slagwerk met het A-orkest en het B slagwerk met het jeugdorkest. Ook tijdens de jaarlijkse uitvoering laten de slagwerkers van AMDG van zich horen.

18.30 uur – 19.00 uur Leerlingen slagwerk
19.15 uur – 20.00 uur B slagwerk
20.00 uur – 21.30 uur A slagwerk

About us
About us

Majorettes (twirlen)

De jongste meisjes (minirettes) oefenen vooral de basisvaardigheden om te kunnen dansen en twirlen. Ze krijgen o.a. les in het herkennen van verschillende ritmes en leren er op te bewegen. Gaandeweg leren zij verschillende dansen en krijgen les in drama. Ook de basistechnieken met de baton (majorettestok) worden in deze lessen aangeleerd. Naast het oefenen, worden er ook iedere week spelletjes gedaan. Echte wedstrijden doen de jongste kinderen nog niet, maar wel zijn ze tijdens de jaarlijkse uitvoering en de open dag te bewonderen.

In de volgende groep, de minirettes B worden tijdens de lessen allerlei batontechnieken, dansen en pasjes aangeleerd en zijn zij druk met hun wedstrijd- en uitvoeringsshow. Ook hebben is er regelmatig aandacht voor lichaamshouding en drama. Er wordt fanatiek getraind, maar het is ook altijd erg gezellig tijdens de lessen; er is genoeg tijd voor een spel of een kletspraatje. Tevens is de mogelijkheid voor leden om naast de groepslessen mee te doen als soliste, of in duo/trio aan wedstijden. Door de instructie worden aparte shows aangeleerd om deel te nemen aan de solistenwedstijden.

Annick Vahl is al enkele jaren de enthousiaste trainster van de verschillende majorette groepen.

Bestuur en contactpersonen

Naam
Rol
E-mailadres
Johnny Middelbos
Voorzitter (aanspreekpunt A orkest)
Dick Bergman
Secretaris (Lief en leed / Activiteitencommissie)
Ingrid Broekhuizen
Penningmeester (Sponsorcommissie/ledenadministratie)
Dave Vermeulen
Bestuurslid
Vacant
2e secretaris (optredens A orkest en acquisitie)
Lisanne Sollie
Bestuurslid jeugd (muziekschool/jeugdcommissie)
Albert Schrijer
Bestuurslid facilitair (instrumentbeheer/gebouw/uniformcommissie/kantine commissie)

Verenigingsgebouw

De Opmaat
Harmoniepad 4
8265 PK Kampen

  • dummy038 - 33 133 90

  • dummy info@amdgkampen.nl

Privacy policy

Lid worden?

Je kunt altijd lid worden van onze vereniging. Het maakt daarbij niet uit of je al een instrument speelt of nog helemaal van vooraf aan moet beginnen.